MENU

Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Klang

BIL PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI / KUANTITI / MASA

PEMACU / JABATAN
1. PENGURUSAN ADUAN
Memastikan maklumbalas kepada pertanyaan dan aduan menepati tempoh berikut :
i)  Maklumbalas penerimaan Aduan 2 hari dari tarikh aduan JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT
ii)  Maklumbalas tindakan penyelesaian aduan 14 hari bekerja dari tarikh aduan  diterima JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT
iii) Siasatan dan tindakan aduan anjing terbiar 14 hari JABATAN KESIHATAN
iv) Menyiasat, membuat ulasan dan menyediakan maklumbalas aduan berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama 7 hari bekerja JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN

 

BIL PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI/ KUANTITI / MASA

PEMACU / JABATAN
2. PENGURUSAN PERMOHONAN
Tempoh keputusan bagi permohonan pelan pembangunan dalam tempoh seperti berikut :-
i) Permohonan Serentak 80 hari PENYELARAS :
JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC)
ii) Kebenaran Merancang (Berasingan) 57 hari
iii) Pelan Bangunan (Berasingan) 37 hari
iv) Pelan Kerja Tanah (Berasingan) 57 hari
v) Pelan Jalan dan Parit (Berasingan) 57 hari
vi) Pelan Lampu Jalan (Berasingan) 57 hari
vii) Pelan Landskap (Berasingan) 57 hari
viii) Permohonan Ubahsuai (kediaman sahaja) 1 hari JABATAN BANGUNAN
ix) Permohonan Ubahsuai (selain dari kediaman) 7 hari
x) Permohonan Ubahsuai Kecil (melalui Buku Pelan Setara) 1 hari
xii) Permohonan Perakuan Siap Kerja 10 hari
Tempoh keputusan bagi permohonan berkaitan cukai taksiran dan penyewaan premis Majlis :-
i)    Permohonan Carian Maklumat Harta Beserta Dokumen Lengkap - terhad kepada 3 pegangan 1 hari bekerja JABATAN PENILAIAN
ii)   Permohonan Pengesahan Maklumat Harta Beserta Dokumen Lengkap 7 hari bekerja
iii) Tawaran Penyewaan Premis Kepada Pemohon Yang Berjaya 7 hari bekerja selepas temuduga

JABATAN
PENGURUSAN HARTA

Tempoh keputusan bagi permohonan Lesen Perniagaan/ Anjing:-
i)    Permohonan Lesen perniagaan dan iklan (Berisiko) 30 hari JABATAN PELESENAN
&
JABATAN PEMBANGUNAN PASAR DAN PENJAJA
ii)   Permohonan lesen perniagaan dan iklan (Tred) 14 hari
iii)  Permohonan lesen penjaja 14 hari
iv)  Permohonan lesen serta merta Serta merta
v)   Permohonan lesen Iklan sementara Serta merta
vi)  Permohonan lesen sementara Pasar Malam 25 hari bekerja (sebelum 30 hari)
vii) Permohonan lesen sementara perniagaan sementara Serta merta
ix)  Permohonan lesen sementara hiburan (Wayang Tokong) 14 hari
x)   Permohonan lesen sementara hiburan (ekspo dan pestaria) 30 hari
xi) Permohonan lesen Anjing 1 hari JABATAN KESIHATAN
Tempoh keputusan penyewaan Gelanggang/ Dewan/ Padang untuk:-
i) Tempahan untuk Majlis/ Rekreasi/ Riadah 3 hari JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

BIL PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI / KUANTITI / MASA

PEMACU / JABATAN
3. PENGURUSAN PERKHIDMATAN
Pembayaran Bekalan dan Perkhidmatan :-
i) Bayaran dibuat setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan 7 hari bekerja JABATAN KEWANGAN
Perkhidmatan Persekitaran :-
Memastikan bahawa pengurusan dan sisa pepejal dilaksanakan mengikut tempoh berikut :
i) Perkhidmatan Sisa Pepejal JABATAN PERKHIDMATAN PERSEKITARAN
   a) Kawasan Perumahan 3 kali seminggu
   b) Kawasan Komersil Setiap hari
   c) Kawasan Komersil Setiap hari
ii) Perkhidmatan Pembersihan Awam
    a) Pemotongan Rumput di Bahu Jalan 2 kali sebulan
    b) Pembersihan Longkang Perimeter 2 kali sebulan
iii) Perkhidmatan sapuan jalan dan sampah-sampah kecil (Kawasan Pusat Bandar dan Kawasan Perdagangan) Setiap hari
iv) Kutipan sampah pukal / haram / kebun 3 kali seminggu
v) Tempoh menunggu sebelum pemengebumian jenazah / pembakaran mayat 30 minit

vi)  Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB/ MC berkaitan penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan diterima

7 hari

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 7 Mei 2021 - 3:20pm